Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Verdieping en verbreding

Verdieping en verbreding zijn twee visies over hoe de EU zich verder zou moeten ontwikkelen.

In de loop der tijd heeft de Europese Unie zich geleidelijk ontwikkeld tot het beoogde „steeds hechtere verbond” tussen de volkeren van Europa (artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU).

Het begrip „verdieping” verwijst naar dit steeds hechtere verbond en is te zien in de toegenomen integratie van de EU. De duidelijkste uitingen daarvan zijn de overgang van de EU naar de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de invoering van één munt, de euro.

Voorstanders van verbreding zijn van mening dat de EU qua aantal lidstaten zou moeten uitbreiden, maar dat het lidmaatschap losser zou moeten zijn dan welke door voorstanders van verdieping gewenst wordt. De EU is er tevens in geslaagd om verbreding te realiseren door van 15 landen in 2004 naar 28 landen in 2013 uit te breiden.