Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Syveneminen ja laajentuminen

Syveneminen ja laajentuminen edustavat kahta eri koulukuntaa koskien EU:n kehittymistä.

Ajan myötä Euroopan unioni on kehittynyt vähitellen Euroopan kansojen ”entistäkin läheisemmäksi unioniksi”(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 1 artikla - SEU).

Syvenemisen käsitteellä viitataan yhä läheisempään unioniin, ja EU:n lisääntynyttä integraatiota pidetään merkkinä tästä. Selvimmin se on näkynyt EU:n siirtymisessä kohti talous- ja rahaliittoa (EMU) ja yhteisvaluutta euron käyttöönotossa.

Laajentumisen kannattajien mielestä EU:n tulisi laajentua hankkimalla lisää jäsenmaita siten, että jäsenyys jäisi vähemmän sitovaksi kuin syvenemisen kannattajat toivovat. EU on onnistunut laajentumaan, sillä vuonna 2004 EU-maita oli 15 ja vuonna 2013 niitä oli 28.