Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Tulliliitto

Tulliliitto (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 28-29 artikla) on EU:n ja sen 28 valtiota käsittävien yhteismarkkinoiden olennainen perusta. Jotta yhteismarkkinat toimisivat kunnolla, EU-maat ovat sopineet yhteisistä säännöistä, joita kaikki 28 EU:n tullihallintoa soveltavat yhdenmukaisesti.

EU:n tulliliiton sisärajoilla ei peritä tulleja. Kaikki tuotteet kiertävät vapaasti tulliliiton alueella riippumatta siitä, onko ne tehty EU:ssa vai tuotu EU:n ulkopuolelta.

Vuonna 2013 hyväksyttiin EU:n uusi tullikoodeksi, joka yksinkertaistaa tulleja koskevia sääntöjä ja menettelyjä sekä tekee kaupankäynnistä tehokkaampaa. Kun sitä aletaan soveltaa toukokuussa 2016, se yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa EU:n tullimenettelyjä merkittävästi.

Käynnissä on myös toimia tullien riskinhallinnan ja toimitusketjun turvallisuuden parantamiseksi sekä menettelyjen kehittämiseksi, jotta tullien tehokkuus terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevien sääntöjen vahvistamisessa paranisi.