Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Toldunion

Toldunionen (artikel 28-29 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, TEUF) er en af grundstenene i EU og dets indre marked med 28 lande. For at det indre marked kan fungere korrekt, har EU-landene vedtaget nogle standardiserede regler, der anvendes på samme måde af toldmyndighederne i de 28 EU-lande.

Der er ingen told ved de interne grænser i EU's toldunion. Alle varer kan frit bevæge sig inden for toldunionens område, uanset om de er fremstillet i EU eller importeret udefra.

Et nyt EU-toldkodeks, der blev vedtaget i 2013, forenkler toldreglerne og -procedurerne og effektiviserer handlen. Når det træder i kraft til maj 2016, vil det gøre EU's toldprocedurer meget mere enkle og ensartede.

Der er også bestræbelser i gang for at forbedre risikostyringen af told og sikkerheden for forsyningskæden samt på at udvikle procedurer til at forbedre toldeffektiviteten i forbindelse med håndhævelse af sundheds-, sikkerheds- og miljøregler.