Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kulttuuri

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 167 artikla sääntelee EU:n toimintaa kulttuurin alalla: EU korostaa yhteistä kulttuuriperintöä rohkaisemalla EU-maiden väliseen yhteistyöhön kunnioittaen samalla niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta.

Vuonna 2007 Euroopan komissio esitti kulttuurin toimintaohjelmaa, johon sisältyy kolme tavoitetta:

  • kulttuurinen monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen vuoropuhelu;
  • kulttuuri luovuuden innoittajana (tätä on sittemmin viety eteenpäin muutamissa Eurooppa 2020 ‑strategian lippulaivahankkeissa);
  • ja kulttuuri kansainvälisten suhteiden avaintekijänä.

Luova Eurooppa (2014-2020) -ohjelma on käynnistetty Euroopan elokuva-, kulttuuri- ja luovien alojen tukemiseksi. Sen tulisi mahdollistaa esittävien taiteiden, kuvataiteiden, julkaisutoiminnan, elokuvan, television, musiikin, taiteidenvälisen toiminnan, kulttuuriperinnön ja videopelituotannon aloilla taiteilijoiden sekä kulttuuri- ja audiovisuaalialan ammattilaisten työpaikkojen syntymisen ja kasvun edistäminen..