Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Kultur

Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) regulerer EU's handlinger på kulturområdet: EU skal fremhæve den fælles kulturarv ved at opfordre til samarbejde mellem EU-landene og samtidig respektere deres nationale og regionale mangfoldighed.

I 2007 fremlagde Europa-Kommissionen en kulturagenda med tre målsætninger:

  • kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog
  • kultur som en katalysator for kreativitet (der efterfølgende blev fremhævet i nogle af flagskibsinitiativerne under Europa 2020-strategien)
  • kultur som en central del af internationale relationer.

Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) blev lanceret for at støtte europæiske film og de kulturelle og kreative sektorer. Det skulle give kunstnere, kulturelle og audiovisuelle fagfolk inden for udøvende kunstarter, kunst, forlag, film, tv, musik, tværfaglige kunstarter, kunstarv og videospil mulighed for at bidrage til beskæftigelse og vækst.