Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Coreu

Coreu (= CORrespondance EUropéenne) är EU:s kommunikationsnät mellan de 28 medlemsländerna, rådet, EEAS och kommissionen. Genom att bidra med ett regelbundet informationsflöde underlättar det samarbetet i utrikesfrågor. I synnerhet gör Coreu att det kan fattas snabba beslut  i krissituationer.