Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

COREU ("CORrespondance EUropéenne")

Het COREU (telexnet van Europese correspondenten) is een EU-communicatienetwerk tussen de 28 EU-landen, de Raad, de EDEO en de Commissie. Door de verstrekking van een regelmatige informatiestroom bevordert het de samenwerking op terreinen van het buitenlandse beleid. Het COREU bespoedigt met name de besluitvorming bij een crisis.