Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή Επικοινωνία (COREU)

Το COREU είναι ένα δίκτυο επικοινωνίας, σε επίπεδο Eυρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ, του Συμβουλίου, της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής. Μέσω της τακτικής ροής πληροφοριών, διευκολύνει τη συνεργασία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ειδικότερα, το COREU επιτρέπει την ταχεία λήψη αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης.