Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Convergentiecriteria

Alle EU-landen zijn onderdeel van de Economische en Monetaire Unie (EMU) van de EU; dit is een proces in drie fasen.

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.(artikel 140 en een toegevoegd protocol) bevat regels over overgang naar de derde fase van de EMU, wanneer een EU-land de euro als haar munt invoert. Om de euro te kunnen invoeren, moet een land aan vier belangrijke criteria voldoen (convergentiecriteria):

  1. er mag geen beschikking van de Raad betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op de begroting bestaan;
  2. een aantoonbare duurzame prijsstabiliteit en een gemiddeld inflatiepercentage dat, gemeten over een periode van één jaar vóór het onderzoek, niet meer dan 1,5 % hoger ligt dan dat van de drie lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren;
  3. het land heeft een nominale langetermijnrente die niet meer dan 2 % hoger ligt dan die van de drie lidstaten die op het gebied van prijsstabiliteit het best presteren;
  4. de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme moeten ten minste gedurende de laatste twee jaar vóór het onderzoek zonder grote spanningen zijn aangehouden.

Of aan deze criteria is voldaan, wordt beoordeeld aan de hand van rapporten van de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB).