Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Lähentymisperusteet

Kaikki EU-maat kuuluvat EU:n talous- ja rahaliittoon (EMU), joka on kolmivaiheinen prosessi.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (140 artikla ja liitteenä oleva pöytäkirja) sisältää EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymistä koskevat säännöt. Siirtyminen tapahtuu EU-maan ottaessa euron käyttöön valuutakseen. Voidakseen ottaa euron käyttöön maan on täytettävä neljä pääperustetta (lähentymisperusteet):

  1. komissio ei tee päätöstä talousarvion liiallisesta alijäämästä;
  2. maan on osoitettava tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena kestävä hintavakaus ja keskimääräinen inflaatio, joka on enintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaava taso;
  3. maan pitkän aikavälin nimelliskorko saa olla enintään kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin kolmen hintavakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaava taso;
  4. maan on noudatettava valuuttakurssimekanismin antamia tavanomaisia vaihteluvälejä ilman vakavia jännitteitä vähintään kahtena tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena.

Sääntöjenmukaisuus tarkastetaan komission ja Euroopan keskuspankin (EKP) laatimien kertomusten perusteella.