Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Forbrugerbeskyttelse

EU's forbrugerbeskyttelsespolitik (artikel 169 i traktaten om EU's funktionsmåde, TFEU) søger at fremme forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser samt deres ret til oplysning og uddannelse og til at organisere sig for at beskytte deres interesser. Artikel 12 i TFEU kræver også, at der tages højde for forbrugerbeskyttelse i udarbejdelsen af andre EU-politikker.

Forbrugerpolitik er et delt ansvar mellem Den Europæiske Union og EU-landene. I henhold til artikel 114 i TFEU skal beslutninger om foranstaltninger til at tilnærme EU-landenes forbrugerlovgivninger træffes efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Et EU-land kan beholde eller indføre strengere forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger end dem, som EU har fastlagt, så længe de er i overensstemmelse med traktaten, og at Kommissionen underrettes om dem.