Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kuulemismenettely

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 289 artiklan mukaisesti kuuleminen on erityinen lainsäätämisjärjestys poikkeuksena 294 artiklassa määritettyyn tavanomaiseen lainsäätämisjärjestykseen. Siinä vaaditaan, että neuvoston on otettava huomioon Euroopan parlamentin mielipide sekä, jos perussopimuksissa näin on määritetty, myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan keskuspankin mielipide.

Parlamentin kanta ei kuitenkaan sido neuvostoa, vaan sen velvollisuutena on ainoastaan kuulla parlamenttia. Jos kuulemista ei suoriteta, säädös on laiton ja tuomioistuin voi kumota sen.  Lisäksi, jos neuvosto haluaa täydentää ehdotusta merkittävällä tavalla, sen on kuultava uudelleen parlamenttia.

Kuulemismenettelyä sovelletaan nyt vain harvoihin lainsäädännön aloihin, kuten sisämarkkinoihin liittyviin poikkeuksiin ja kilpailulainsäädäntöön sekä finanssiasioihin ja teollis- ja tekijänoikeuksien näkökohtia ja hallinnollisia kysymyksiä. Sitä käytetään myös annettaessa asiakirjoja, kuten suosituksia sekä neuvoston ja komission lausuntoja.