Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Sovittelukomitea

Tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen (yhteispäätösmenettely) yhteydessä voidaan muodostaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan 10 kohdan mukainen sovittelukomitea. Komitea voidaan kutsua koolle neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä ilmenneiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi Euroopan komission lakiehdotuksen toisen käsittelyn jälkeen.

Komiteassa on yhtä monta neuvoston ja parlamentin edustajaa. Yhteispuheenjohtajina toimivat parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja, ja komitean tehtävänä on saada aikaan yhteinen teksti molempien toimielinten toisessa käsittelyssä esittämien näkökantojen pohjalta. Euroopan komissio osallistuu komitean työhön sovittaakseen eri näkökannat yhteen.

Komitean on hyväksyttävä ehdotus kuuden viikon kuluessa koollekutsumisesta

  • parlamentissa annettujen äänten enemmistöllä
  • neuvostossa määräenemmistöllä.

Jos sovittelukomitea ei hyväksy yhteistä tekstiä kuuden viikon kuluessa komitean koollekutsumisesta, säädös hylätään.

Jos sovittelukomitea kutsutaan koolle talousarviomenettelyn yhteydessä, sovelletaan erityisiä sääntöjä.