Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Konkurrenskraft

En konkurrenskraftig ekonomi är en ekonomi med en oavbrutet hög produktivitetstillväxt. Det är en av EU:s viktigaste politiska prioriteringar. Konkurrenskraft är en förutsättning för att EU ska kunna uppnå målen ”en smart och hållbar ekonomi för alla, med hög sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning”, som det heter i Europa 2020-strategin.

För att vara konkurrenskraftigt måste EU överträffa sina konkurrenter när det gäller forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik, entreprenörskap, konkurrens och utbildning.

Europa 2020 innehåller sju huvudinitiativ för att bemöta dessa utmaningar:

  1. En digital agenda för Europa
  2. Innovationsunionen
  3. Unga på väg
  4. Ett resurseffektivt Europa
  5. Industripolitik för en globaliserad tid
  6. En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen
  7. Europeisk plattform mot fattigdom