Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kilpailukyky

Kilpailukykyinen talous, eli talous, jonka tuottavuuden kasvu on jatkuvaa ja nopeaa, on yksi EU:n keskeisistä poliittisista tavoitteista. Kilpailukyky on edellytys sille, että EU saavuttaa Eurooppa 2020 ‑strategiassa asetetut tavoitteet, jotka koskevat ˮälykästä, kestävää ja osallistavaa taloutta, jossa työllisyys, tuottavuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla tasollaˮ.

Ollakseen kilpailukykyinen EU:n on menestyttävä kilpailijoitaan paremmin tutkimuksen ja innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan, yrittäjyyden, kilpailun, opetuksen ja koulutuksen osalta.

Eurooppa 2020 -strategian seitsemässä lippulaivahankkeessa pyritään puuttumaan näihin haasteisiin:

  1. Euroopan digitaalistrategia
  2. Innovaatiounioni
  3. Nuoret liikkeellä
  4. Resurssitehokas Eurooppa
  5. Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka
  6. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma
  7. Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi.