Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Konkurrenceevne

En konkurrencedygtig økonomi er en økonomi, som fremviser en stabil høj vækst i produktiviteten, og det er en af EU's vigtigste politiske prioriteter. Konkurrenceevne er en forudsætning, hvis EU skal nå de mål om »en intelligent, bæredygtig og inkluderende økonomi med høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed«, der er fastlagt i Europa 2020-strategien.

Det er afgørende for konkurrenceevnen, at EU skaber bedre resultater inden for forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologi, iværksætterånd, konkurrence og uddannelse.

De syv flagskibsinitiativer under Europa 2020 søger at tage følgende udfordringer op:

  1. den digitale dagsorden for Europa
  2. innovation i EU
  3. unge på vej
  4. et ressourceeffektivt Europa
  5. en industripolitik for en globaliseret verden
  6. en dagsorden for nye kvalifikationer og nye job
  7. en europæisk platform mod fattigdom.