Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU:s befogenheter och behörigheter

Unionens befogenheter kallas de befogenheter som EU-länderna har delegerat till EU på olika områden.

Det finns 3 olika befogenheter som kan delegeras på olika sätt:

  • Explicit befogenhet. Anges uttryckligen i en artikel i fördragen.
  • Implicit befogenhet. Enligt teorin om implicita befogenheter följer EU:s yttre befogenheter av att det finns en explicit befogenhet internt, dvs. eftersom det står i fördragen att EU har vissa befogenheter inom exempelvis transportpolitik måste EU också ha motsvarande befogenheter att ingå transportpolitiska avtal med länder utanför EU, annars skulle det inte fungera (principen om överensstämmelse mellan inre och yttre befogenheter).
  • Subsidiär befogenhet. Om det varken finns explicita eller implicita befogenheter för att nå något av målen för den inre marknaden får rådet enligt artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genom enhälligt beslut vidta de åtgärder som krävs.