Glosarul sintezelor

Asistenţă Exportă în PDF Tipăreşte pagina 

Atribuții și competențe ale UE

Atribuțiile UE sunt cele acordate Uniunii Europene (UE) de către țările UE în domenii specifice.

Aceste atribuții sunt de 3 tipuri, care variază în ceea ce privește modul în care sunt acordate:

  • Atribuții explicite: acestea sunt definite în mod clar în cadrul articolelor relevante ale tratatelor.
  • Atribuții implicite: în conformitate cu teoria atribuțiilor implicite, competența în materie de chestiuni externe derivă din competențele externe explicite. În cazul în care tratatele acordă UE atribuții explicite într-un anumit domeniu (de exemplu transporturi), aceasta trebuie să aibă, de asemenea, atribuții similare privind încheierea de acorduri cu țări terțe în domeniul respectiv (principiul paralelismului dintre atribuțiile interne și externe).
  • Atribuții subsidiare: în cazul în care UE nu are atribuții explicite sau implicite în vederea realizării unui obiectiv al tratatului în ceea ce privește piața comună, articolul 352 din Tratatul privind funcționarea UE permite Consiliului să adopte cu unanimitate măsurile pe care le consideră necesare.