Glosszárium az összefoglalókhoz

Súgó PDF exportálása Oldal nyomtatása 

Az EU hatáskörei

Az európai hatáskörök az uniós országok által bizonyos területeken az Európai Unióra (EU-) ruházott hatáskörök.

A hatáskörök három típusát különböztetjük meg az átruházás módja szerint:

  • Kifejezett (explicit) hatáskör: ezek a hatáskörök a Szerződés megfelelő cikkeiben egyértelműen meg vannak határozva.
  • Beleértett (implicit) hatáskör: az implicit hatáskörre vonatkozó elmélet szerint a külügyekkel kapcsolatos hatáskör a kifejezett joghatóságból ered. Amennyiben a Szerződések kifejezett hatásköröket ruháznak az EU-ra bizonyos területeken (pl. közlekedés), az EU-n kívüli országokkal való megállapodások megkötésére is hatáskörrel kell rendelkeznie ugyanezen területen (a belső és külső hatáskörök közötti párhuzamosság elve).
  • Szubszidiárius jellegű hatáskör: amennyiben az EU nem rendelkezik kifejezett vagy beleértett hatáskörrel valamely a Szerződésben szereplő, közös piacot érintő célkitűzés eléréséhez, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikke lehetővé teszi a Tanács számára, hogy egyhangúlag eljárva meghozza a véleménye szerint szükséges intézkedéseket.