Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

EU:n toimivalta

Unionin toimivalta on EU-maiden Euroopan unionille (EU) määrätyillä aloilla siirtämää toimivaltaa.

Siirtotavasta riippuen toimivalta voi olla:

  • eksplisiittistä toimivaltaa: siitä määrätään selvästi perussopimusten tietyissä artikloissa;
  • implisiittistä toimivaltaa: implisiittistä toimivaltaa koskevan teorian mukaan ulkoinen toimivalta perustuu siihen, että eksplisiittinen toimivalta on olemassa sisäisesti. Koska EU:lla on perussopimusten mukaan eksplisiittinen toimivalta tietyllä alalla (esim. liikennepolitiikka), sillä on samalla toimivalta neuvotella kolmansien maiden kanssa kyseisen alan sopimuksista (sisäisen ja ulkoisen toimivallan välisen parallelismin periaate);
  • täydentävää toimivaltaa: jos EU:lla ei ole eksplisiittistä eikä implisiittistä toimivaltaa sisämarkkinoihin liittyvien perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklassa annetaan neuvostolle mahdollisuus hyväksyä yksimielisesti tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä.