Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU's beføjelser og kompetence

Ved unionskompetence forstås den kompetence, EU-landene har tildelt EU på bestemte områder.

Der er tre former for kompetence, der tildeles på hver sin måde:

  • Eksplicit kompetence: Beføjelserne er udtrykkeligt nævnt i bestemte artikler i traktaterne.
  • Implicit kompetence: Efter teorien om implicit kompetence følger EU's eksterne kompetence i forhold til tredjelande af en eksplicit kompetence indadtil, dvs. når det er fastsat i traktaterne, at EU har eksplicit kompetence på et bestemt område (f.eks. transport), har det også tilsvarende kompetence til at indgå aftaler med tredjelande på området (princippet om overensstemmelse mellem intern og ekstern kompetence).
  • Subsidiær kompetence: Når EU hverken har eksplicit eller implicit kompetence til at forfølge et af traktatens mål i forbindelse med det indre marked, kan Rådet ifølge artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med enstemmighed vedtage de tiltag, som det finder påkrævede.