Glosář shrnutí

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Pravomoci EU

Evropské pravomoci jsou pravomoci svěřené zeměmi EU Evropské unii (EU) ve specifických oblastech.

Existují tři typy pravomocí, které se liší podle toho, jak byly svěřeny:

  • Explicitní pravomoci: ty jsou jasně definovány v příslušných článcích Smluv.
  • Implicitní pravomoci: v souladu s teorií implicitních pravomocí je pravomoc ve vnějších záležitostech odvozena od explicitní vnitřní pravomoci. V případě, že Smlouvy udělují EU explicitní pravomoci v konkrétní oblasti (např. doprava), musí mít EU podobné pravomoci také k uzavírání dohod se zeměmi mimo EU ve stejné oblasti (zásada paralelního vývoje mezi vnitřními a vnějšími pravomocemi).
  • Subsidiární pravomoci: v případě, že EU nemá explicitní nebo implicitní pravomoci k dosažení určitého cíle Smlouvy v souvislosti se společným trhem, pak článek 352 Smlouvy o fungování EU umožňuje Radě jednomyslně podniknout opatření, která považuje za nezbytná.