Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Omat varat

EU:n omat varat ovat EU:n talousarvion tärkein tulonlähde. Talousarvion vuosittaiset menot eivät saa ylittää tuloja (toisin sanoen varainhallinta perustuu tasapainoiseen budjettiin).

Omia varoja on kolmenlaisia:

  • perinteiset: nämä koostuvat ensisijaisesti EU:n tuontitulleista ja sokerimaksuista. Maat saavat pitää 25 prosenttia kerätyistä tulleista keräyskustannusten kattamiseksi,
  • arvonlisäveroon (alv) perustuvat: 0,3 prosenttia kunkin EU-maan alv-määräytymisperusteesta siirretään EU:lle,
  • bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat: kukin EU-maa siirtää EU:lle yhtenäisen prosenttiosuuden bruttokansantulostaan. Prosenttiosuus lasketaan niin, että kokonaistulot vastaavat sovittuja maksuja. Tämä on EU:n suurin tulonlähde.

Joidenkin maiden, kuten Alankomaiden, Saksan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan, kohtuuttomina pidettyjen maksuosuuksien korjaamiseksi on otettu käyttöön korjausmekanismeja.

Neuvosto hyväksyi vuonna 2014 uuden omia varoja koskevan päätöksen, jossa otettiin käyttöön joitakin erityisesti korjausmekanismeja koskevia muutoksia kaudelle 2014-2020. Päätös tulee voimaan vasta EU-maiden ratifioitua sen, mutta sen säännöksiä sovelletaan taannehtivasti 1. tammikuuta 2014 alkaen.

Vuonna 2014 perustettiin myös omia varoja koskeva korkean tason työryhmä esittämään parannuksia järjestelmään.