Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan säädökset

Euroopan säädöksillä tarkoitetaan välineitä, joita Euroopan toimielimet voivat käyttää toteuttaakseen tehtäviään. Säädökset on lueteltu SEUT:n 288 artiklassa, ja niistä:

  • asetukset ovat kaikilta osiltaan velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa;
  • direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita asetettujen tavoitteiden osalta; ne on siirrettävä osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja ne jättävät siten liikkumavaraa täytäntöönpanon muodon ja välineiden valinnassa;
  • päätökset sitovat täysin niitä, joille ne on osoitettu;
  • suositukset ja lausunnot ovat luonteeltaan tiedottavia eivätkä sido niitä, joille ne on osoitettu.

Lisäksi Lissabonin sopimuksessa otetaan käyttöön lainsäätäjän mahdollisuus siirtää komissiolle valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (SEUT:n 290 artikla).

Näiden SEUT:n 288 artiklassa lueteltujen säädösten lisäksi käytännössä on tarvittu myös erilaisia muita poikkeusasiakirjoja: toimielinten sopimuksia, päätöslauselmia, päätelmiä, tiedonantoja, vihreitä kirjoja ja valkoisia kirjoja.

YUTP:n alalla käytetään erityisiä oikeudellisia välineitä, kuten EU:n toimia ja kantoja.