Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

EU-rätten

I strikt mening består EU-rätten av de grundfördrag som medlemsstaterna förhandlat fram (primärrätt) och de rättsakter som med stöd av fördragen har antagits av EU:s institutioner, t.ex. förordningar och direktiv (sekundärrätt).

I bredare mening omfattar EU-rätten alla rättsregler som används i EU:s rättssystem, inklusive mänskliga rättigheter, allmänna rättsprinciper, EU:s domstol rättspraxis, internationella konventioner och avtal samt avtal som slutits mellan EU-länderna i syfte att tillämpa fördragen.