Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

EU-recht

In enge zin bestaat het recht van de EU uit de oprichtingsverdragen (primair recht) en uit de besluiten die de instellingen van de Europese Unie ter uitvoering van deze Verdragen hebben vastgesteld, namelijk verordeningen, richtlijnen enz. (afgeleid recht).

In ruime zin omvat het recht van de EU alle rechtsregels die binnen de communautaire rechtsorde gelden, dus ook de grondrechten, de algemene rechtsbeginselen, de rechtspraak van het Hof van de EU, het recht dat uit de buitenlandse betrekkingen van de EU voortvloeit en het aanvullend recht dat voortvloeit uit de overeenkomsten die de EU-landen ter uitvoering van de Verdragen onderling hebben gesloten.