Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

EU:n oikeus

EU:n oikeuden ytimen muodostavat perussopimukset (primaarioikeus) ja Euroopan unionin toimielinten niiden nojalla antamat säädökset eli asetukset, direktiivit jne.(johdettu oikeus).

Laajemmin käsitettynä EU:n oikeuteen sisältyvät kaikki EU:n oikeusjärjestykseen kuuluvat säännöt, mukaan lukien perusoikeudet, yleiset oikeusperiaatteet, EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö, EU:n ulkoisista suhteista johtuvat  säädökset sekä EU-maiden välisiin yleissopimuksiin sisältyvä täydentävä lainsäädäntö,  jolla toteutetaan perussopimusten määräyksiä.