Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

EU-lovgivningen

I snæver forstand består EU-lovgivningen af de grundlæggende traktater (primær ret) og af bestemmelserne i de retsakter, EU-institutionerne har vedtaget i forbindelse med anvendelsen af disse traktater, dvs. forordninger, direktiver osv. (afledt ret).

I bred forstand omfatter EU-lovgivningen alle de retsregler, der finder anvendelse i EU's retsorden, dvs. også grundlæggende rettigheder, generelle retsprincipper, EU-Domstolens praksis, den ret, der følger af EU's forbindelser udadtil, og den supplerende ret, der følger af de aftaler, der indgås EU-landene imellem med henblik på traktatens anvendelse.