Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yhteisömenetelmä ja hallitustenväliset menettelyt

Yleisesti EU:n päätökset tehdään ˮyhteisömenetelmälläˮ, johon sisältyy tavallinen lainsäätämisjärjestys, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklassa on määritetty.

Yhteisömenetelmälle on tunnusomaista

  • Euroopan komission yksinomainen oikeus tehdä lakialoite
  • neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteispäätösvaltuudet sekä
  • määräenemmistöpäätösten käyttö neuvostossa.

Menetelmä eroaa pääasiassa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä poliisiyhteistyön ja rikosasioiden oikeudellisen yhteistyön alojen päätöksenteossa käytettävästä hallitustenvälisestä toimintamenettelystä. Tällä menettelyllä on seuraavat tärkeimmät ominaisuudet:

  • komission aloiteoikeus on jaettu EU-maiden kanssa tai rajoitettu tietyille toiminta-alueille;
  • Eurooppa-neuvosto, joka on nimenomaisesti mainittu Lissabonin sopimuksessa, on usein keskeisessä asemassa;
  • neuvosto tekee yleensä ratkaisunsa yksimielisesti;
  • Euroopan parlamentilla on pelkästään neuvoa-antava rooli.