Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fællesskabsretligt og mellemstatsligt samarbejde

Som hovedregel træffes EU's beslutninger ved hjælp af den fællesskabsretlige samarbejdsform, der omfatter brugen af den almindelige lovgivningsprocedure, der er defineret i artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den fællesskabsretlige samarbejdsform er kendetegnet ved

  • Europa-Kommissionens eneret til at tage initiativ til lovgivning
  • den fælles beslutningskompetence mellem Rådet og Europa-Parlamentet
  • brugen af afstemning ved kvalificeret flertal i Rådet.

Den står i modsætning til den institutionelle funktionsmåde, der blev benyttet til at træffe beslutninger primært inden for fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og forhold vedrørende politisamarbejdet og det retlige samarbejde. Der er følgende vigtige kendetegn ved proceduren:

  • Kommissionens initiativret deles med EU-landene, eller den begrænses til specifikke aktivitetsområder.
  • Det Europæiske Råd, der nævnes specifikt i Lissabontraktaten, har ofte en central rolle.
  • Rådet handler generelt enstemmigt.
  • Europa-Parlamentet har en rent rådgivende rolle.