Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten

In het begin van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werden de zogenaamde gemeenschappelijke marktordeningen (GMO's) opgericht. Ze dienden om het grootste deel van de productie en handel in de landbouwsector van de EU te beheren. Ze moesten een stabiel inkomen voor landbouwers garanderen en voor continuïteit zorgen in de bevoorrading van de Europese consumenten. Tot 2007, toen één enkele GMO werd ingesteld, waren er 21 GMO's met elk hun eigen regels. Artikel 40 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie versterkt de oprichting van de GMO's.

In 2013 werd het GLB verder hervormd. De hoofddoelstelling van de nieuwe GLB-verordening is een veiligheidsnet te bieden voor landbouwmarkten met marktinstrumenten voor ondersteuning, buitengewone maatregelen en steunregelingen voor bepaalde sectoren (vooral fruit en groente en wijn) en het bevorderen van samenwerking tussen producenten via telersverenigingen en specifieke regels en speciale mededingingsregels, en door handelsnormen op te stellen voor bepaalde producten.

De laatste GLB-hervorming biedt de Commissie buitengewone maatregelen om ernstige marktverstoringen tegen te gaan (bijvoorbeeld marktondersteunende maatregelen bij uitbraken van dierziekten, of het verlies van vertrouwen bij de consument als gevolg van mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren of planten).