Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Maatalouden yhteinen markkinajärjestely (YMJ)

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alkuaikoina luotiin niin kutsuttuja yhteisiä markkinajärjestelyjä (YMJ:t). Ne suunniteltiin tuotannon ja kaupan hallitsemiseksi suurimmassa osassa EU:n maatalousalaa. Niiden tarkoituksena oli taata vakaat tulot maanviljelijöille ja jatkuva tarjonta eurooppalaisille kuluttajille. Vuoteen 2007 asti, jolloin luotiin yksi YMJ, oli olemassa 21 YMJ:tä, joilla jokaisella oli omat sääntönsä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 40 artiklassa tuetaan yhteisten markkinajärjestelyjen muodostamista.

Vuonna 2013 yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistettiin edelleen. Uuden YMJ-asetuksen keskeisenä tavoitteena on muodostaa turvaverkko maatalousmarkkinoille käyttämällä markkinoiden tukivälineitä, poikkeustoimenpiteitä ja tukiohjelmia tietyillä aloilla (erityisesti hedelmät, vihannekset ja viini) sekä edistää tuottajien yhteistyötä tuottajajärjestöjen ja erityisten kilpailusääntöjen avulla ja asettaa kaupan pitämisen vaatimuksia tietyille tuotteille.

YMP:n viimeisimmässä uudistuksessa komission käyttöön annetaan poikkeuksellisia toimenpiteitä vakavan markkinahäiriön korjaamiseksi (esimerkiksi markkinoiden tukitoimenpiteiden avulla eläintautien puhkeamisen tai kansanterveyden taikka eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvan kuluttajien luottamuksen menettämisen tapauksessa).