Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών (ΚΟΑ)

Τα πρώτα χρόνια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), δημιουργήθηκαν οι αποκαλούμενες κοινές οργανώσεις αγορών (ΚΟΑ). Αυτές είχαν ως στόχο να διαχειριστούν την παραγωγή και εμπορία του μεγαλύτερου μέρους του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Σκοπός τους ήταν να διασφαλίζουν σταθερά εισοδήματα στους αγρότες και αδιάλειπτο εφοδιασμό για τους ευρωπαίους καταναλωτές. Έως το 2007, οπότε δημιουργήθηκε μία ενιαία ΚΟΑ, υπήρχαν 21 ΚΟΑ, η κάθε μια με τους δικούς της κανόνες. Η δημιουργία των ΚΟΑ βασίζεται στο άρθρο 40 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2013 έγινε περαιτέρω μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Ο βασικός στόχος του νέου κανονισμού ΚΟΑ είναι να παρέχει δίχτυ ασφαλείας για τις γεωργικές αγορές με τη χρήση εργαλείων στήριξης της αγοράς, έκτακτων μέτρων και καθεστώτων ενίσχυσης για ορισμένους τομείς (ειδικότερα για τα φρούτα, τα λαχανικά και το κρασί), καθώς επίσης να ενθαρρύνει τη συνεργασία των παραγωγών μέσω οργανώσεων παραγωγών και ειδικών κανόνων ανταγωνισμού, και να θεσπίζει πρότυπα εμπορίας για ορισμένα προϊόντα.

Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ παρέχει στην Επιτροπή έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών της αγοράς (μέσα από, για παράδειγμα, μέτρα στήριξης της αγοράς σε περίπτωση κρουσμάτων επιδημιών ζωικών ασθενειών ή απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω υγειονομικών κινδύνων για τους ανθρώπους, τα ζώα ή τα φυτά).