Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Fælles markedsordninger for landbruget

I starten af den fælles landbrugspolitik blev de såkaldte markedsordninger oprettet. De var udviklet til at administrere produktion og handel inden for det meste af EU's landbrugssektor. Formålet med dem var at sikre en stabil indkomst for landmændene og stabile fødevareforsyninger for de europæiske forbrugere. Indtil 2007, da der blev oprettet en enkelt fælles markedsordning, var der 21 fælles markedsordninger, der hver især havde deres egne regler. Artikel 40 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde støtter oprettelsen af de fælles markedsordninger.

Den fælles landbrugspolitik blev yderligere reformeret i 2013. Det primære formål med den nye forordning om de fælles markedsordninger er et skabe et sikkerhedsnet for landbrugsmarkederne ved hjælp af redskaber til at støtte markedet, ekstraordinære foranstaltninger og støtteordninger for visse sektorer (navnligt frugt og grøntsager samt vin), at opfordre til samarbejde blandt producenter via producentsammenslutninger og specielle regler om konkurrence og ved at fastlægge markedsføringsstandarder for visse produkter.

Den seneste reform af den fælles landbrugspolitik giver Kommissionen ekstraordinære foranstaltninger til at håndtere alvorlige markedsforstyrrelser (ved hjælp af for eksempel markedsstøtteforanstaltninger i tilfælde af udbrud af dyresygdomme eller tab af forbrugertillid på grund af voksende offentlige risici samt dyre- og planterisici).