Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Alueiden komitea

Komissio, neuvosto ja parlamentti kuulevat vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksen yhteydessä luotua ja vuonna 1994 perustettua alueiden komiteaa (AK) aiheista, jotka liittyvät paikallisiin tai alueellisiin etuihin (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 307 artikla).

Näitä aiheita ovat taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, energia ja televiestintä, ammattikoulutus sekä Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien ilmastonmuutoksen ja pelastuspalvelun kaltaiset asiat. AK voi myös laatia lausuntoja omasta aloitteestaan.

AK koostuu 353 jäsenestä, jotka edustavat paikallisia ja alueellisia viranomaisia (SEUT:n 305 artikla). Euroopan unionin neuvosto nimittää heidät viisivuotiseksi kaudeksi (SEUT:n 306 artikla).

AK:lla on myös oikeus nostaa kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa kahdessa tapauksessa:

  • omien oikeuksiensa turvaamiseksi
  • vaatiakseen sellaisen uuden EU-säädöksen mitättömäksi julistamista, jonka se katsoo olevan toissijaisuusperiaatteen vastainen niillä politiikan aloilla, joilla Euroopan unionista tehty sopimus edellyttää, että AK:ta on kuultava.