Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Regionsudvalget

Regionsudvalget, der blev indført ved Maastrichttraktaten i 1992 og oprettet i 1994, er et høringsorgan for Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende emner, der påvirker lokale eller regionale interesser (artikel 307 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, TEUF).

Disse emner omfatter social og økonomisk samhørighed, beskæftigelse, socialpolitik, energi og telekommunikation, erhvervsuddannelse og, siden Lissabontraktaten trådte i kraft, emner såsom klimaforandring og civilbeskyttelse. Regionsudvalget kan også afgive en udtalelse på eget initiativ.

Regionsudvalget består af 353 medlemmer fra lokale og regionale myndigheder (artikel 305 i TEUF). De er udpeget af Rådet for Den Europæiske Union for en femårig periode.

Regionsudvalget har ret til at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol i to tilfælde:

  • for at beskytte sine egne institutionelle beføjelser
  • for at anmode om annullering af ny EU-lovgivning, der ifølge udvalget ikke overholder nærhedsprincippet, inden for de politikområder, hvor Regionsudvalget efter EU-traktaten skal høres.