Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Godkännande av Europeiska kommissionen

Förfarandet för godkännande av kommissionen sker i två steg:

  1. Europeiska kommissionens ordförande (vald ordförande) utses: Enligt artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen ska man vid utnämningen av Europeiska kommissionens ordförande ta hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet. Europeiska rådets ordförande rådgör med Europaparlamentets talman om en möjlig kandidat. Denna kandidat föreslås sedan för Europeiska rådet, som röstar med kvalificerad majoritet. Efteråt väljer Europaparlamentet kandidaten genom en majoritetsomröstning bland sina ledamöter.
  2. Förteckningen över kommissionärer godkänns: Kommissionens valda ordförande gör i ordning en förteckning över nominerade kommissionärer, utifrån förslag från EU-länderna. Denna förteckning godkänns av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet. Varje kommissionär får ett särskilt ansvarsområde. Europaparlamentet ordnar sedan utfrågningar för att bedöma lämpligheten för varje nominerad kommissionär. Slutligen beslutar Europaparlamentet, genom en majoritetsomröstning, om det nya kommissionärskollegiet ska godkännas.