Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Benoeming van de Europese Commissie

De benoemingsprocedure verloopt in twee fasen:

  1. Benoeming van de voorzitter van de Commissie (verkozen voorzitter): Artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat bij de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie rekening gehouden moet worden met de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement. De voorzitter van de Europese Raad overlegt met de voorzitter van het Europees Parlement over een eventuele kandidaat. De kandidaat wordt vervolgens voorgesteld aan de Europese Raad die met gekwalificeerde meerderheid stemt. Daarna kiest het Europees Parlement de kandidaat bij meerderheid van stemmen van de leden.
  2. Goedkeuring van de lijst van commissarissen: De verkozen voorzitter van de Commissie stelt een lijst op met kandidaat-commissarissen op basis van voorstellen van de EU-landen. Deze lijst wordt goedgekeurd door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid. Elke commissaris krijgt een bepaalde portefeuille. Het Europees Parlement organiseert vervolgens hoorzittingen om de geschiktheid van iedere kandidaat-commissaris te beoordelen. Ten slotte besluit het Europees Parlement bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen of dit nieuwe college van commissarissen wordt benoemd.