Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan komission vahvistaminen

Vahvistusmenettelyssä on kaksi vaihetta:

  1. Euroopan komission puheenjohtajan nimittäminen (valittu puheenjohtaja): Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdassa säädetään, että Euroopan komission puheenjohtajan nimittämisessä olisi otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalin tulokset. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja neuvottelee Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa mahdollisesta ehdokkaasta. Tätä ehdokasta ehdotetaan sitten Eurooppa-neuvostolle, joka tekee päätöksen määräenemmistöllä. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti valitsee ehdokkaan jäsentensä enemmistöllä.
  2. Komission jäsenten luettelon hyväksyntä: Komission valittu puheenjohtaja valmistelee EU-maiden ehdotuksiin perustuvan luettelon ehdokkaista komission jäseniksi. Eurooppa-neuvosto hyväksyy tämän luettelon määräenemmistöllä. Jokaiselle komission jäsenelle annetaan erityinen salkku. Euroopan parlamentti järjestää sitten kuulemisia kunkin komission jäsenehdokkaan soveltuvuuden arvioimiseksi. Lopuksi Euroopan parlamentti tekee annettujen äänten enemmistöllä päätöksen uuden komission kollegion nimittämisestä.