Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Samenstelling van de Europese Commissie

De Europese Commissie bestaat uit 28 leden, één uit elk EU-land.

Artikel 17, lid 5, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat vanaf 1 november 2014 het aantal leden van de Commissie overeenstemt met twee derde van het aantal EU-landen. Het biedt echter wel wat flexibiliteit, zodat de Europese Raad dit aantal met eenparigheid van stemmen kan wijzigen.

In 2009, vóór het tweede Ierse referendum voor de ratificatie van het Verdrag van Lissabon, herbevestigde de Europese Raad het in december 2008 bekendgemaakte streven om een besluit te nemen om het aantal leden van de Commissie overeen te laten komen met het aantal EU-landen, zodat ieder van hen een lid van de Commissie mag voorstellen. Dit besluit werd aangenomen door de Europese Raad op 22 mei 2013 (Besluit 2013/272/EU).