Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Europa-Kommissionens sammensætning

Europa-Kommissionen består af 28 medlemmer, ét fra hvert EU-land.

Artikel 17, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at Kommissionen fra den 1. november 2014 skal bestå af et antal medlemmer, der svarer til to tredjedele af antallet af EU-lande. Den indeholder dog en vis fleksibilitet, idet den giver Det Europæiske Råd mulighed for enstemmigt at ændre det antal.

I 2009, før den anden irske folkeafstemning om ratificering af Lissabontraktaten, bekræftede Det Europæiske Råd igen sin forpligtelse (som det tidligere havde bekræftet i december 2008) til at vedtage en afgørelse, der skulle sikre, at antallet af medlemmer af Kommissionen ville svare til antallet af EU-lande, således at hvert land fortsat ville have ret til at nominere et medlem af Kommissionen. Afgørelsen blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 22. maj 2013 (afgørelse 2013/272/EU).