Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Comitologie

Onder de term „comitologie” wordt een reeks procedures verstaan waarmee de Europese Commissie de door de EU-wetgever verleende uitvoeringsbevoegdheden met hulp van de comités van vertegenwoordigers van de EU-landen uitoefent. Zulke comitologiecomités worden voorgezeten door een ambtenaar van de Commissie en zij brengen advies uit over uitvoeringsbesluiten van de Commissie.

Verordening (EU) nr. 182/2011 stelt de algemene beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de EU-landen de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren. De verordening brengt artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) over uitvoeringshandelingen in praktijk.

Op grond van de verordening gebruiken de comités twee soorten procedures:

  • de onderzoeksprocedure en
  • de raadplegingsprocedure.

De keuze voor een procedure voor een comité wordt gedaan door de EU-wetgever en is afhankelijk van de aard van de uitvoeringsbevoegdheden in de basisverordening, -richtlijn of -besluit.