Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Komiteamenettely

Termi ”komiteamenettely” viittaa menettelyihin, joiden välityksellä Euroopan komissio käyttää EU:n lainsäätäjän sille antamaa täytäntöönpanovaltaa EU-maiden edustajista koostuvien komiteoiden avustuksella. Komiteamenettelyyn osallistuvien komiteoiden puheenjohtajana toimii komission virkamies, ja ne antavat lausunnon komission ehdottamista täytäntöönpanosäädöksistä.

Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 vahvistetaan yleiset periaatteet, joiden mukaisesti EU-maat valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Asetuksella pannaan täytäntöön täytäntöönpanosäädöksiä koskeva Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 291 artikla.

Asetuksen mukaan komiteat käyttävät kahdentyyppisiä menettelyjä:

  • tarkastelumenettely ja
  • neuvo-antava menettely.

EU:n lainsäätäjä valitsee komitean käyttämän menettelyn perusasetuksessa, ‑direktiivissä tai -päätöksessä vahvistetun täytäntöönpanovallan luonteen mukaan.