Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Georganiseerd maatschappelijk middenveld

Het maatschappelijk middenveld is een verzamelnaam voor alle vormen van niet uit de staat voortkomend en niet door de staat geleid maatschappelijk handelen van individuen of groepen.

Georganiseerd maatschappelijk middenveld is een organisatiestructuur waarvan de leden via een democratisch proces het algemeen belang dienen en tevens als bemiddelaars tussen overheid en burgers optreden.

Artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent het belang van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het goede bestuur van de EU. Artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie benadrukt de noodzaak voor de EU een open, transparante en regelmatige dialoog met de organisaties van het maatschappelijk middenveld tot stand te brengen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van EU-wetsvoorstellen.

Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:

  • sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties);
  • niet-gouvernementele organisaties (bv. milieubescherming en consumentenrechten);
  • basisorganisaties (bv. jeugdbewegingen, gezinsbonden).

Het maatschappelijk middenveld wordt op Europees niveau vertegenwoordigd door het Europees Economisch en Sociaal Comité.