Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kansalaisyhteiskunnan organisaatio

Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa kaikkia yksilöiden tai ryhmien suorittamia sosiaalisen toiminnan muotoja, jotka eivät liity valtioon tai joita valtio ei hallinnoi.

Kansalaisyhteiskunnan organisaatio on organisaatiorakenne, jonka jäsenet palvelevat yleistä etua demokraattisen prosessin avulla ja joka toimii sovittelijana viranomaisten ja yksityishenkilöiden välillä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa tunnustetaan kansalaisyhteiskunnan rooli EU:n hyvässä hallintotavassa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa korostetaan EU:n tarvetta muodostaa avointa ja säännöllistä keskustelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa esimerkiksi valmisteltaessa EU:n lakiehdotuksia.

Esimerkkejä tällaisista organisaatioista ovat:

  • työmarkkinaosapuolet (ammattijärjestöt ja työntekijäryhmät);
  • valtiosta riippumattomat järjestöt (esimerkiksi ympäristön ja kuluttajien suojelu);
  • ruohonjuuritason järjestöt (esimerkiksi nuoriso- ja perheryhmät).

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea edustaa kansalaisyhteiskuntaa EU:n tasolla.