Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Civilsamfundsorganisation

Begrebet det civile samfund refererer til alle former for socialt arbejde, der udføres af enkeltpersoner eller grupper, som hverken har forbindelse til eller er styret af staten.

En civilsamfundsorganisation er en organisationsstruktur, hvor medlemmerne varetager den generelle interesse igennem en demokratisk proces, og som optræder som mægler mellem offentlige myndigheder og borgere.

Artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde anerkender civilsamfundets rolle i EU’s gode regeringsførelse. Artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union understreger behovet for, at EU har en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med organisationerne i civilsamfundet, f.eks. under udarbejdelsen af lovforslag i EU.

Eksempler på denne type organisationer omfatter:

  • sociale organisationer (fagforeninger og arbejdsgiverforeninger)
  • ikkestatslige organisationer (f.eks. for miljø og forbrugerbeskyttelse)
  • græsrodsbevægelser (f.eks. ungdomsbevægelser, familieforeninger).

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg repræsenterer civilsamfundet på EU-plan.