Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Euroopan unionin kansalaisuus

Euroopan kansalaisuus määritettiin alun perin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9-12 artiklassa. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 18-25 artiklassa määritetään Euroopan unionin kansalaisuudesta johtuvat oikeudet.

Kaikkien EU-maiden kansalaisten katsotaan olevan EU:n kansalaisia. EU:n kansalaisuus ei korvaa kansallista kansalaisuutta; se on lisäys siihen. Kansalaisuus oikeuttaa seuraaviin:

  • oikeus muuttaa mihin tahansa EU:ssa ja asua siellä;
  • oikeus äänestää ja asettua ehdolle paikallishallinnon ja Euroopan parlamentin vaaleissa asuinmaassa;
  • oikeus diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun EU:n ulkopuolella miltä tahansa EU:n valtion viranomaisilta, jos sillä maalla, jonka kansalaisia kyseiset henkilöt itse ovat, ei ole edustusta;
  • oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja oikeus valittaa Euroopan oikeusasiamiehelle;
  • oikeus ottaa yhteyttä unionin toimielimiin millä tahansa virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä;
  • oikeus syrjimättömyyteen kansallisuuden, sukupuolen, rodun, uskonnon, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella;
  • oikeus kehottaa komissiota tekemään säädösehdotuksen (kansalaisaloite);
  • oikeus tutustua EU:n toimielinten ja elinten asiakirjoihin tietyin edellytyksin (SEUT:n 15 artikla).