Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Kansalaisaloite

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa säädetään kansalaisten aloiteoikeudesta kansalaisten osallistumisen lisäämiseksi EU:n demokratian toteuttamiseen. Sopimuksen 24 artiklassa määritellään EU:n asetuksen, jossa vahvistetaan eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat käytännön ehdot ja menettelyt, yleiset periaatteet.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteena on pyytää komissiota antamaan ehdotus millä tahansa alalla, jolla sillä on valtaa ehdottaa lainsäädäntöä.

Tätä aloiteoikeutta koskevat käytännön menettelyt ja ehdot on säädetty asetuksessa (EU) N:o 211/2011, joka tuli voimaan vuonna 2011. Eurooppalainen kansalaisaloite edellyttää tukea vähintään yhdeltä miljoonalta kansalaiselta, jotka edustavat vähintään seitsemää EU:n valtiota. Allekirjoittajien vähimmäismäärä kutakin EU:n valtiota kohden on säädetty asetuksessa.

Järjestääkseen eurooppalaisen kansalaisaloitteen kansalaisten on muodostettava ˮkansalaistoimikuntaˮ. Sen on koostuttava vähintään seitsemästä EU:n kansalaisesta, jotka ovat ainakin seitsemän EU:n eri maan asukkaita.