Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Borgerinitiativ

For at styrke borgernes deltagelse i Den Europæiske Unions demokratiske liv, fastsætter artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union retten til borgerinitiativ. Artikel 24 fastlægger de overordnede principper for en EU-forordning, der bestemmer de praktiske betingelser og procedurer for det europæiske borgerinitiativ (ECI).

Formålet med et ECI er at opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag inden for et område, hvor den har kompetence til at fremsætte lovforslag.

Den egentlige procedure og de praktiske foranstaltninger for at praktisere denne initiativret er fastsat i forordning (EU) nr. 211/2011, der trådte i kraft i 2011. Et ECI kræver opbakning fra mindst én million borgere, der kommer fra mindst syv EU-lande. Det mindste antal underskrivere fra hvert EU-land er fastlagt i forordningen.

For at iværksætte et ECI, skal borgerne danne en »borgerkomité«. Den skal bestå af mindst syv EU-borgere, der er bosat i mindst syv af de 28 EU-lande.